Uråsa Terminal

Uråsa Solcellspark  - Samrådsförfarande

Sedan något år har Träfrakt undersökt möjligheterna att anlägga en sollcelsanläggning på våra fastigheter i Uråsa. Nedan hittar ni underlag för det samråd enligt miljöbalken kap 6, som vi nu genomför med hjälp av WSP Sverige AB.

Notera att skriftliga yttranden ska ha inkommit till WSP senaste den 15 mars 2024 (uppdaterat datum). Har ni frågor, se kontaktuppgifter i följebrevet! 
 

Trafikövningsplats, motorsport och utveckling av hållbar mobilitet

Vår fasta hyresgäst Drive VXO, fd Motorevent, hittar ni under följande länk DriveVXO. UUtöver att de driver trafikövningsplats arbetar de med motorsport och utveckling inom hållbar mobilitet.

Historik 

Träfrakt förvärvade gamla militärflygfältet i Uråsa ett par mil söder om Växjö  i april 2001. Vi har sedan dess bedrivit terminalverksamhet med ambitionen att förse marknaden med en arbetsmiljövänlig, trygg lagringplats för skogsprodukter. Lagringverksamheten har sedan något år upphört på grund av olika omständigheter. Sedan förvärvat har vi i olika konstellationer undersökt möjligheterna att nyttja ytorna för produktion av förnybar energi, farmförallt i form av vindkraft. Sedan kommunalt veto-beslut är dessa planer skrinlagda.

Kontakt angående Uråsa Terminal? 
Ring 0470-72 75 20