Uråsa Terminal

 

På gamla militärflygfältet i Uråsa ett par mil söder om Växjö huserar vår terminal sedan april 2001.  Vår ambition är att förse marknaden med en arbetsmiljövänlig, trygg lagringplats för skogsprodukter. Användningsområdet är i dag stort. En 24-meters fordonsvåg är installerad och i drift och mätbrygga är på plats. I dag lagras bränsleved, olika biprodukter samt aska från traktens värmeverk. 

Vi hyr även ut området för andra ändamål än lagring och hantering av skogsprodukter. Frågor kring uthyrning - vänd er till kontoret tel 0470-72 75 20.

Trafikövningsplats och Motorintresserade

Vår fasta hyresgäst Drive VXO, fd Motorevent, hittar ni under följande länk DriveVXO. Utöver att de driver trafikövningsplats,  arrangerar de motorinriktade aktiviteter för exempelvis kund-, och personalträffar.