Arbetsmiljön - Vägen till framgång

Våra anställda är vår absolut viktigaste och betydelsefullaste resurs! Att trivas på arbetsplatsen, växa med uppgiften och som människa är A och O för att också prestera efter de högt ställda förväntningar våra verksamheter ställer på oss. Våra verksamheter präglas av ett arbetsliv med högra risker, i trafiken, i ensamarbetet i skogen, på industriområden där vi ska samverka med mycket annan verksamhet. Därför är medvetenheten och kunskapen om vad vi gör och hur vi gör det av största vikt för oss och våra företag.

Vi har under alla år jobbar aktivt med frågan om säkerhet på våra vägar, i skogen och på våra industrier, bla deltog vi i ett gemensamt projekt med flera andra stora skogstransportorganisationer i landet under några hektiska år, strax innan YKB såg dagens ljus, Skogskvalitet på Väg, rönte god uppmärksamhet på många plan.

Vår ambition är att stötta våra delägare i deras arbetsmiljöarbete, bla har vi tagit fram en mall för en Arbetsmiljöhandbok som kan anpassas till de lokala åkeriernas förutsättningar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en hörnsten på en modern arbetsplats!