Biometria

Virkesmätningsföreningarna i landet, VMF Nord, Qbera och Syd, slog för några år sedan ihop sina påsar med Skogsbrukets Datacentral, SDC och bildade Biometria. 

I takt med digitalisering och effektiviseringar växer behovet av administrativt stöd av allt mer komplexa IT-lösningar. Sedan några år hjälper vi allt fler delägare och skogliga kunder med transportadministration i Biometrias Viol-värld. Inför lanseringen av nya VIOL 3 står vi i startgroparna för de möjligheter som kommer öppna sig. För mer information kontakta oss gärna!

Intresserad av statusen på VIOL 3 ? 

Följ den här!