Leverantörsavtal

Med lyhördhet för behov och goda tips från delägarna har vi tecknat  avtal med ett antal olika leverantörer. Syftet med dessa är att stödja våra delägares företagande genom bra och prisvärda avtal inom produktområden som berör transportarbetet. 

Träfrakt har leverantörsavtal inom bl a dessa produktområden:

  • Drivmedel
  • Arbetskläder
  • Verktyg
  • Fordonstillbehör
  • Smörjmedel
  • Transportsystem 
  • Däck
  • Förbrukningsvaror

För våra delägare finns mer information om de olika avtalen och leverantörerna under medlemsportalen.