Leverantörsavtal

Det lönar sig att vara delägare! Vi har ett antal leverantörsavtal som våra åkerier har möjlighet att nyttja. Syftet är att stödja våra delägare genom bra och prisvärda avtal inom produktområden som berör transportarbetet

Produktområden :

  • Drivmedel
  • Arbetskläder
  • Verktyg
  • Fordonstillbehör
  • Telefoni
  • Smörjmedel
  • Transportsystem 
  • YKB
  • Förbrukningsvaror

Mer information om de olika avtalen och leverantörerna under medlemsportalen (under konstruktion).