SSG Entré - Support

Alltfler mottagningsplatser kräver inpasseringssystem för tillträde, allt för att göra industrisiterna till arbetsmiljömässigt trygga platser att befinnna sig på. Sedan något år ställer exempelvis Södra krav på innehav av SSG-kort för tillträde till ett flertal av deras industrianläggningar. Vi tillhandahåller suppport och handgriplig hjälp med administration av SSG, bara slå en signal! Här är annars ett par nyttiga länkar i sammanhanget: