En historisk tillbakablick

Samtida med Woodstockfestivalen, Abbey Road-släppet och den första månlandningen såg Träfrakt dagens ljus 1969. Efter några hektiska förberedande år,  där  framsynta företrädare i länens åkeriföreningar, såg ett växande behov av en kraft som drev skogstransportörernas frågor, bildades Träfrakt då under namnet Förenade Träfrakt under sommaren -69. I skuggan av den förödande höststormen 1969 samlades åkerier verksamma inom de skogliga transporterna från Småland och Blekinge under gemensam flagg. Något eller några år tidigare hade liknande föreningar bildats bla i Skåne, där under namnet AB Skogsbilfrakt. I slutet av 1980-talet blev de tu en gemensam organisation. Redan året efter bildandet hade de östgötska skogsåkarna anslutit till Träfrakt. Runt 2000-talets inledning kom nästa expansionfas, då ett flertal av Hallands- och västgötaåkarna i fd Norp, glädjande valde Träfraktsspåret.  

Här en skogsbil från tiden. Bilden från Br Anderssons åkeri i Ryssbys arkiv, årgång 1964-   65.

Ambitionerna och planerna var högflygande i det nya bolaget och från kundhåll fanns också en bred acceptans  och ett stort behov av att "i samverkan skapa ording och reda på skogstransportmarknaden. För en fördjupning läs gärna herrar Frykholm och Ryttegårds välformulerade tankar om bildandet i denna artikel från tiden det begav sig!  

Fortsättning följer...

           

"Vi är inte skapare av historia. Vi skapas av historia."