Drivmedelsindex

Träfrakts transportprislista och flertalet andra transportprislistor i näringen använder sedan januari 2021 SÅs DMT-index för månatliga dieseljusteringar.

Vi använder basmånaden november 2020, då drivmedelsindexet K92SÅ0900 var 405,1 och drivmedelsandelarna för skogsråvara, rundvedsfordon 29,6% och 26,6% för partigods, dvs våra biprodukts- och virkesekipage. Det ger följande dieseljusteringar för 2021:

Månadavläsning Index Justering rundved Justering biprodukter Gäller för månad
Januari
435,2
2,2 %
2,0% Februari
Februari 452,7 3,4% 3,1 % Mars
Mars 469,4 4,6% 4,2% April
April 465,4 4,4% 4,0% Maj
Maj 469,9 4,7% 4,3% Juni
Juni 481,1 5,5% 5,0% Juli
Juli 495,4 6,5% 5,9% Augusti
Augusti 515,4 8,0% 7,2% September
September 526,0 8,7% 7,9% Oktober
Oktober 560,3 11,2% 10,2% November
November 571,7 12,1% 10,9% December

 

 

Vi noterar i övrigt följande drivmedelsnoteringar för december 2021.