Drivmedelsindex

Träfrakts transportprislista och flertalet andra transportprislistor i näringen använder sedan januari 2021 SÅs DMT-index för månatliga dieseljusteringar. 

Vi använder samma DMT för våra 2023 -listor, som för 2022. November 2021  är basmånad, K92SÅ0900 var då 571,7, med drivmedelsandelen 36,5% för rundvedsekipage och 33,5% för biprodukts/virkesbilar. Det ger följande drivmedelsjusteringar för 2022-23.

Månadsavläsning Index Justering rundved Justering biprodukter Gäller för månad
December -21 566,4 -0,3% -0,3% Januari -22
Januari -22 603,0 +2,0% +1,8% Februari -22
Februari -22 644,1 +4,6% +4,2% Mars -22
Mars -22 713,8 +9,1% +8,3% April -22
April -22 750,3 +11,4% +10,5% Maj -22
Maj -22 722,3 +9,6% +8,8% Juni -22
Juni -22 775,7 +13,0% +12,0% Juli -22
Juli -22 788,8 +13,9% +12,7% Augusti -22
Augusti -22 737,7 +10,6% +9,7% September -22
September -22 731,3 +10,2% +9,4% Oktober -22
Oktober -22 806,8 +15,0% +13,8% November -22
November-22 781,3 +13,4% +12,3% December-22
December-22 725,9 +9,8% +9,0% Januari-23
Januari-23 730,6 +10,1% +9,3% Februari-23
Februari-23 696,5 +8,0% +7,3% Mars-23
Mars-23 671,4 +6,4% +5,8% April-23
April-23 655,1 +5,3% +4,9% Maj-23
Maj-23 622,1 +3,2% +3,0% Juni-23
Juni-23 638,0 +4,2% +3,9% Juli-23
Juli-23 649,9 +5,0% +4,6% Augusti-23
Augusti-23 706,8 +8,6% +7,9% September-23
September-23 760,1 +12,0% +11,0% Oktober-23
Oktober-23 752,7 +11,6% +10,6% November-23
November-23 715,9 +9,2% +8,5% December-23

 

Under 2021 använde vi basmånaden november 2020, då drivmedelsindexet K92SÅ0900 var 405,1 och drivmedelsandelarna för skogsråvara, rundvedsfordon 29,6% och 26,6% för partigods, dvs våra biprodukts- och virkesekipage. Det gav följande dieseljusteringar för 2021, (vi kompletterar noteringarna med någon månad in på 2022, för er som inte hunnit uppdatera listorna):

Månadavläsning Index Justering rundved Justering biprodukter Gäller för månad
Januari
435,2
+2,2 %
+2,0% Februari
Februari 452,7 +3,4% +3,1 % Mars
Mars 469,4 +4,6% +4,2% April
April 465,4 +4,4% +4,0% Maj
Maj 469,9 +4,7% +4,3% Juni
Juni 481,1 +5,5% +5,0% Juli
Juli 495,4 +6,5% +5,9% Augusti
Augusti 515,4 +8,0% +7,2% September
September 526,0 +8,7% +7,9% Oktober
Oktober 560,3 +11,2% +10,2% November
November 571,7 +12,1% +10,9% December
December 566,4 +11,7% +10,6% Januari-22 (gamla listan)
Januari-22 603,0 +14,3% +13,0% Februari-22 (gamla listan)
Februari-22 644,1 +17,3% +15,7% Mars-22 (gamla listan)
Mars-22 713,8 +22,3% +20,3% April-22 (gamla listan)
April-22 750,3 +25,0% +22,7% Maj-22 (gamla listan)
Maj-22 722,3 +22,9% +20,8% Juni-22 (gamla listan)
Juni-22 775,7 +26,8% +24,3% Juli-22 (gamla listan)
Juli-22 788,8 +27,7% +25,2% Augusti-22 (gamla listan)
Augusti-22 737,7 +24,1% +21,8% September-22 (gamla listan)
September-22  731,3 +23,6% +21,4% Oktober-22 (gamla listan)
Oktober-22  806,8 +29,1% +26,4% November-22 (gamla listan)
November-22 781,3 +27,2% +24,7% December-22 (gamla listan)
December-22 725,9 +23,2% +21,1% Januari-23 (2021-listan)
Januari-23 730,6 +23,5% +21,4% Februari-23 (2021-listan)
Februari-23 696,5 +21,1% +19,1% Mars-23 (2021-listan)
Mars-23 671,4 +19,3% +17,5% April-23 (2021-listan)
April-23 655,1 +18,1% +16,4% Maj-23 (2021-listan)
Maj-23 622,1 +15,7% +14,2% Juni-23 (2021-listan)
Juni-23 638,0 +16,8% +15,3% Juli-23 (2021-listan)
Juli-23 649,9 +17,7% +16,1% Augusti-23 (2021-listan)
Augusti-23 706,8 +21,8% +19,8% September-23 (2021-listan)
September-23 760,1 +25,7% +23,3% Oktober-23 (2021-listan)
Oktober-23 752,7 +25,1% +22,8% November-23 (2021-listan)
November-23 715,9 +22,5% +20,4% December-23 (2021-listan)