Drivmedelsindex

Träfrakts transportprislista och flertalet andra transportprislistor i näringen använder sedan januari 2021 SÅs DMT-index för månatliga dieseljusteringar.

Vi använder basmånaden november 2020, då drivmedelsindexet K92SÅ0900 var 405,1 och drivmedelsandelarna för skogsråvara, rundvedsfordon 29,6% och 26,6% för partigods, dvs våra biprodukts- och virkesekipage. Det ger följande dieseljusteringar för 2021:

Månadavläsning Index Justering rundved Justering biprodukter Gäller för månad
Januari
435,2
2,2 %
2,0% Februari
Februari 452,7 3,4% 3,1 % Mars
Mars 469,4 4,6% 4,2% April
April 465,4 4,4% 4,0% Maj
Maj 469,9 4,7% 4,3% Juni
Juni 481,1 5,5% 5,0% Juli

Ha en skön sommar!

 

Vi noterar i övrigt följande drivmedelsnoteringar för juli 2021