Drivmedelsindex

Träfrakts transportprislista och flertalet andra transportprislistor i näringen använder sedan januari 2021 SÅs DMT-index för månatliga dieseljusteringar. 

Vi använder samma DMT för våra 2024 -listor, som för 2022-23. November 2021  är basmånad, K92SÅ0900 var då 571,7, med drivmedelsandelen 36,5% för rundvedsekipage och 33,5% för biprodukts/virkesbilar. Det ger följande drivmedelsjusteringar för 2022-24.

Månadsavläsning Index Justering rundved Justering biprodukter Gäller för månad
December -21 566,4 -0,3% -0,3% Januari -22
December-22 725,9 +9,8% +9,0% Januari-23
Januari-23 730,6 +10,1% +9,3% Februari-23
Februari-23 696,5 +8,0% +7,3% Mars-23
Mars-23 671,4 +6,4% +5,8% April-23
April-23 655,1 +5,3% +4,9% Maj-23
Maj-23 622,1 +3,2% +3,0% Juni-23
Juni-23 638,0 +4,2% +3,9% Juli-23
Juli-23 649,9 +5,0% +4,6% Augusti-23
Augusti-23 706,8 +8,6% +7,9% September-23
September-23 760,1 +12,0% +11,0% Oktober-23
Oktober-23 752,7 +11,6% +10,6% November-23
November-23 715,9 +9,2% +8,5% December-23
December-23 671,0 +6,3% +5,8% Januari-24
Januari-24 551,9
-1,3%
-1,2% Februari-24
Februari-24 559,8 -0,8% -0,7% Mars-24
Mars-24 552,2 -1,2% -1,1% April-24
April-24 555,8 -1,0% -0,9% Maj-24
Maj-24 535,4 -2,3% -2,1% Juni-24

 

Under 2021 använde vi basmånaden november 2020, då drivmedelsindexet K92SÅ0900 var 405,1 och drivmedelsandelarna för skogsråvara, rundvedsfordon 29,6% och 26,6% för partigods, dvs våra biprodukts- och virkesekipage. Det gav följande dieseljusteringar för 2021, (vi kompletterar noteringarna med någon månad in på 2022, för er som inte hunnit uppdatera listorna):

Månadavläsning Index Justering rundved Justering biprodukter Gäller för månad
Januari
435,2
+2,2 %
+2,0% Februari
December-22 725,9 +23,2% +21,1% Januari-23 (2021-listan)
Januari-23 730,6 +23,5% +21,4% Februari-23 (2021-listan)
Februari-23 696,5 +21,1% +19,1% Mars-23 (2021-listan)
Mars-23 671,4 +19,3% +17,5% April-23 (2021-listan)
April-23 655,1 +18,1% +16,4% Maj-23 (2021-listan)
Maj-23 622,1 +15,7% +14,2% Juni-23 (2021-listan)
Juni-23 638,0 +16,8% +15,3% Juli-23 (2021-listan)
Juli-23 649,9 +17,7% +16,1% Augusti-23 (2021-listan)
Augusti-23 706,8 +21,8% +19,8% September-23 (2021-listan)
September-23 760,1 +25,7% +23,3% Oktober-23 (2021-listan)
Oktober-23 752,7 +25,1% +22,8% November-23 (2021-listan)
November-23 715,9 +22,5% +20,4% December-23 (2021-listan)
December-23 671,0 +19,2% +17,5% Januari-24 (2021-listan)
Januari-24 551,9 +10,6% +9,6% Februari-24 (2021-listan)
Februari-24 559,8 +11,2% +10,2% Mars-24 (2021-listan)
Mars-24 552,2 +10,6% +9,7% April-24 (2021-listan)
April-24 555,8 +10,9% +9,9% Maj-24 (2021-listan)
Maj-24 535,4 +9,4% +8,6% Juni-24 (2021-listan)