Om oss

Träfrakt är en transportorganisation med skogligt fokus. Vi drivs av en framtidstro om en sund och hållbar transportsektor, som med kvalitet, kunskap och erfarenhet möter framtidens krav från samhälle och kunder. Med vårt nätverk av ca 130 driftiga åkeriföretag förädlar vi våra tjänster utifrån våra delägares och deras kunders långsiktiga intressen och behov. Tillsammans står vi för en transporttjänst präglad av god företagsamhet, där hög standard och service är honnörsord. Genom långsiktighet, samverkan och innovationer utvecklar och stärker vi effektiviteten och vår konkurrenskraft.

Genom flexibilitet och kompetens förser vi tillsammans marknaden med moderna, effektiva  och  kvalitetssäkra  transportlösningar med trygg leveranskvalitet. 

I moderbolaget Träfrakt Götaland AB är verksamhetsinriktning främst inriktat på avtalsfrågor, IT-stöd, branschfrågor, delägarservice  och administrativa tjänster.

Träfrakt Logistik Götaland AB är vårt helägda dotterbolag som bedriver operativ transportförmedlande transportverksamhet. 

Sedan 2001 äger och driver vi  Uråsa Terminal, före detta Uråsa Flygfält, tre mil söder om Växjö. Terminalen erbjuder skogliga kunder ytor för lagring av biobränsleprodukter. För ändåmålet har vi en 24-meters fordonsvåg och mätbrygga.  

I Träfrakt Förvaltning AB handlägger vi ägarfrågor och vår aktiehantering. 

 

Träfrakts styrelse 2022-23

Jan Sandberg, Stockholm (Ordförande), 070-580 30 00

Christian Göransson, K-M Göranssons Åkeri AB, Lammhult (Vice Ordf) 0470-120 68

Manne Andersson, Br Anderssons Åkeri AB, Ryssby 070-213 73 33

Gunilla Claesson, Per Claessons Åkeri AB, Nydala 070-249 53 11

Henrik Lorentzson, HL Skogstransporter AB, Kristianstad 070-211 65 08

Viktor Gustafsson, Sture Gustafssons Åkeri AB, Österbymo 070-347 13 15

Tomas Claesson, Sten Claessons Åkeri AB, Alvesta 070-676 86 01

Anton Gertsson, Hillehaga Skogstransporter AB, Arkelstorp, 0733-82 87 03

Linda Gustavsson, IGM Maskinflisning, Skärblacka, 072-573 27 40 

Patrik Lindgren, Hestra Åkeri AB, Hestra (Suppl.) 070- 546 31 48

Tommy Tegnemo, Värlebo SKogstrp AB, Mönsterås (Suppl.) 070-673 84 87

Håkan Paulsson, Ingatorp Skogstransporter AB, Ingatorp (Suppl.) 070-330 13 24

 

Tillsammans gör vi skillnad!