Om oss

Träfrakt är en transportorganisation med skogligt fokus. Vi drivs av en framtidstro om en sund och hållbar transportsektor, som med kvalitet, kunskap och erfarenhet möter framtidens krav från samhälle och kunder. Med vårt nätverk av ca 130 driftiga åkeriföretag förädlar vi våra tjänster utifrån våra delägares och deras kunders långsiktiga intressen och behov. Tillsammans står vi för en transporttjänst präglad av god företagsamhet, där hög standard och service är honnörsord. Genom långsiktighet, samverkan och innovationer utvecklar och stärker vi effektiviteten och vår konkurrenskraft.

Genom flexibilitet och kompetens förser vi tillsammans marknaden med moderna, effektiva  och  kvalitetssäkra  transportlösningar med trygg leveranskvalitet. 

I moderbolaget Träfrakt Götaland AB är verksamhetsinriktning främst inriktat på avtalsfrågor, IT-stöd, branschfrågor, delägarservice  och administrativa tjänster.

Träfrakt Logistik Götaland AB är vårt helägda dotterbolag som bedriver operativ transportförmedlande transportverksamhet. 

Sedan 2001 äger och driver vi  Uråsa Terminal, före detta Uråsa Flygfält, tre mil söder om Växjö. Terminalen erbjuder skogliga kunder ytor för lagring av biobränsleprodukter. För ändåmålet har vi en 24-meters fordonsvåg och mätbrygga.  

I Träfrakt Förvaltning AB handlägger vi ägarfrågor och vår aktiehantering. 

Tillsammans gör vi skillnad!