Träfrakts policydokument 

En kort presentation av våra policyer och riktlinjer. Dokumenten revideras kontinuerligt av vår styrelse. Några av dem finns här för nedladdning. Övriga ligger tillgängliga under vår portal. Policydokumentet utgör ramverket för vår verksamhet. 

 “Alla tänker på att förändra mänskligheten, och ingen tänker på att förändra sig själv.”