Transportuppdrag

I samverkan med våra delägare tar vi eller våra delägare transportuppdrag inom skogens alla områden, från traven i skogen, via sågverket, massaindustrin, bränsleverket eller terminalen, till bygghandeln, hamnar eller pappersbruk. Våra kunder sträcker sig från befraktare inom skogsbruket till massaproducenter, kraftbolag och tillverkningsindustrin. Avtalsformerna ser olika ut beroende på kundernas olika önskemål. Vårt fokus ligger på kvalitet, hållbarhet och leveranssäkerhet med moderna trafiksäkra ekipage och med kompetent och serviceinriktad personal.

Vi är anslutna till Fair Transport, Sveriges Åkeriföretags satsning på en trafiksäker och hållbar transportnäring. Vad är Fair Transport?