Träfrakt Logistik AB


I vårt dotterbolag säljer vi logistiklösningar för lastbilstransport av skogs- och industriprodukter, samt bulkgods. Vi kombinerar delägarnas resurs med ett stort kontaktnät för att samordna effektiva logistiklösningar till kunder inom skogs-,industri- och bulkgodssektorn. Målsättningen är att förse marknaden med attraktiva och högkvalitativa transportlösningar med lägsta tänkbara miljöbelastning.

I flottan ingår olika typer av flisbilar, virkesbilar, skåpbilar, "multipurpose" -bilar och rundvirkesbilar, allt för att kunna maximera utnyttjandet och därmed hålla nere kostnaderna och miljöbelastningen. Ledstjärnan i vårt arbete är rätt resurs till rätt uppdrag.

Kontakta oss

Janne Hagelberg
Transportledning & Försäljning
0470-72 75 22

Anette Henningsson
Transportledning & Administration
0470-72 75 28

Fredrik Inemo
Transportledning 
0470-72 75 24

God samordning och noggrannhet i varje detalj ger trygga och säkra leveranser!