Transportavtal - förutsättning för en sund affärsrelation

En transportaffär bör bygga på en skriftlig överenskommelse mellan transportköpare, i vår näring kallad befraktare och en transportsäljare. För att bägge affärsparters ska känna en trygghet i uppläget specificeras transportförutsättningar, villkor, löptider, priser och betalningsrutiner i sådant avtal. Vi hjälper våra delägare i denna typ av frågor, allt från affärsvillkor till avtalsmallar. En viktig detalj i skogstransportaffärerna är de styrdokument som används inom skogsbruket. Vi listar och lägger upp några av de viktigaste här: