article image related to SÅ och Tågförtagen i gemensamt utspel

SÅ och Tågförtagen i gemensamt utspel

Sveriges Åkeriföretag och Tågföretagen presenterade under fredagen ett gemnensamt utspel om förslag till åtgärder för ökad transporteffektivitet. Läs mer om förslagen här