article image related to Ny förlängning av YKBs giltighetstid

Ny förlängning av YKBs giltighetstid

Från SÅ hör vi att  "Riksdagen har fattat beslut om att förlänga giltighetstiden för yrkeskompetensbevis ytterligare sex månader vilket innebär att YKB-bevis som går ut mellan 1 juli till 31 december kommer få 6 månaders förlängning.
 

Förlängningen görs för att säkerställa samhällets transportbehov. I beslutet ingår även fortsatt distansundervisning året ut."