Startsida Om Träfrakt Kvalitet Nyheter Kontakt Länkar

Kvalitet

Träfrakt Götaland AB bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra kvaliteten på våra tjänster. God kvalitet med hänsyn till miljö och trafiksäkerhet skall genomlysa all vår verksamhet. Mottot är glasklart!

"Rätt produkt från rätt leverantör till rätt mottagare i rätt tid med rätt kvalitet."

 

Nedan följer några särskilt viktiga aspekter att beakta i vår strävan att kvalitetsförbättra företagets och dess delägares transporter:

 

  • Minskade utsläpp av koldioxid (CO2)
  • Minskade utsläpp av hälsoskadliga ämnen
  • Hastighetsanpassning
  • Bältesanvändning
  • Nyktra och drogfria förare
  • Säkra fordon
  • Kör- och vilotidsbestämmelser för våra åkare
  • Bruttovikter
  • Rätt kompetens och behörighet hos all personal
 

Tillsammans med Reaxcer AB, Skogsåkarna i Mellansverige AB och VSV Frakt AB arbetade vi 2004 fram en plattform kallad "Skogskvalitet på väg" med syfte att gemensamt verka för säker trafik, rätt kvalitet och god arbetsmiljö. Plattformen omarbetades 2008.Gemensamt drevs detta projekt tom 2010, då vi gemensamt valde att avrunda arbetsformen i dess dåvarande form. Mer om detta finns att läsa under fliken Projekt - SKPV. Sedan 2010 jobbar vi mer aktivt på lokal nivå, men frågorna, ambitionerna o viljorna är intakta - vi ska vara föredömen i trafiken, särskilt med beaktande av ovanstående punkter. 

Medlemsportalen

 

Kontakt inloggningsuppgift.

  

» Glömt lösenordet?

SENASTE NYTT

11/09 Du behövs!
Läs mer...
09/12 Ny telefonväxel Träfrakt Torsdag 13/9
Läs mer...
09/12 SÅ - om 74 ton
Läs mer...